O projektu


Projekt BezBariérZlín.cz vznikl za spolupráce statutárního města Zlín a Univerzity Tomáše Bati - Fakulty aplikované informatiky.

V roce 2015 vydal Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína brožuru s názvem „Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti“.

Publikace je určena zejména osobám se sníženou pohyblivostí a osobám upoutaným na invalidní vozík. Poskytuje co největší přehled o vzdělávacích, informačních, správních, zdravotnických a poradenských institucích, kulturních a sportovních zařízeních, restauracích, zábavních podnicích a dopravě, které mají možnost ve Zlíně a zapojených obcích navštívit.

Odboru sociálních věcí se z podnětu – a za podpory – náměstkyně primátora, Bc. Kateřiny Francové, podařilo ve spolupráci s Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zpracovat tuto brožuru do digitální mapy, kterou právě vidíte.

Věříme, že tímto počinem ještě více usnadníme občanům s postižením získávání potřebných informací.

 

Ing. Jana Pobořilová

vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína


Administrátor: Mgr. Alena Podaná, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, tel.: 577 630 845Přístupnosti

Web vytvořil Rostislav Dočkal.